Kıdem Tazminatı Tavanı Değişikliği.

1 Eylül 2015’ten itibaren gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı değişti.

27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kıdem tazminatı tavanının hesaplamasında da kullanılan % 200 oranı % 215 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu oran değişikliği dikkate alınarak 01.09.2015-31.12.2015 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 TL olarak hesaplanmıştır.

Saygılarımızla,

I&G Mali Müşavirlik