E-İmza ve KEP Alma Zorunluluğu.

Yürürlükteki E-Tebligat Yasasına istinaden Tüm  Ltd. – A.Ş. şirketlerin.;
a) Elektronik Kayıtlı Posta Adresi
b) Elektronik imza e-imza
Almaları yasal bir zorunluluk olup 31/12/2015 tarihinden önce alınması gerekmektedir.
a) KEP adreslerinin 31/12/2015 den  önce alınması gerekmektedir. (Tebligat için gerekli olan Kayıtlı E-posta (KEP) adresini almadığı ve e-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, her tespit için 10 Bin TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.)

b) E-İmza ise 31/12/2015’ den önce alınması gerektedir. E-imza olmaması durumunda Ticaret Sicilinde herhangi bir değişiklik yapılamamakta ve KEP başvurusu gerçekleşememektedir.

Cezai yaptırımlara maruz kalmamanız için son güne kalmadan alınmasında fayda bulunmaktadır. Müracaatlar PTT aracılığı ile yapılabileceği gibi özel şirketler aracılığı ile de yapılabilir.

Ülkernet / Telefon: +90.242.321 70 68
Bu işlemler ile ilgili ofisimizi de bilgilendirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

I&G Mali Müşavirlik