Denetim

I&G Mali Müşavirlik, firmaların sürdürülebilirliğini sağlama konusunda denetim hizmetlerini uzman ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir ekip ile sağlar. Ayrıca vergi denetimi ve bağımsız denetimin yani kaydi denetimin yanı sıra, firmalara özel satınalma, maliyet ve bütçe denetimi yaparak karar mercii olan şirket yöneticileri ve hissedarlarının firma hakkında daha şeffaf bir resme sahip olmasını sağlar, prosedür ve proses oluşturma konusunda destek verir.
 
  • Vergi Denetimi 
  • Bağımsız Denetim 
  • Proses/Prosedür Denetimi